Človek

Zrodenie času

Obeťou, ktorú prinášajú Duchovia vôle Cherubom, je zrodený čas. Ale tento čas nie je abstraktným časom, o ktorom obyčajne hovoríme, ale je to samostatná bytosť. Teraz môžeme začať hovoriť o niečom, čo začína. Čas začína tým, čo sa tu najprv rodí ako bytosti času, ktoré nie sú ničím iným ako len časom. Rodia sa bytosti, ktoré sa skladajú len z času, sú to Duchovia osobnosti, ktoré potom poznávame ako Archai v hierarchii duchovných bytostí. V bytí starého Saturnu sú len časom.

Hovoríme im aj Duchovia času, ako duchov, ktorí riadia čas. Ale tí, ktorí sa tu rodia ako duchovia, sú bytosťami, ktoré sa úplne skladajú len z času. Lebo až teraz, keď sa rodí čas, vystupuje niečo iné, čo nám až teraz vôbec umožňuje hovoriť o stave starého Saturnu ako o niečom, čo má nejakú podobnosť s tým, čo nás teraz obklopuje. To, čo nazývame teplom starého Saturnu, je akýmsi obetným dymom Trónov, ktorí rodia čas.