Človek

Lucifer a Ahriman v minulom a v našom kultúrnom období
Panna Orleánska
Panna Orleánska a Kristov impulz
Panna Orleánska a povaha jej zjavení z duchovného sveta
Význam činu Johanky z Arku pre vývoj novovekej Európy
Oddeľovanie sa človeka od človeka
V súčasnej epoche zasahujú oneskorené bytosti z Egypta
U všetkých ľudí v 5. epoche spočívajú sklony ku všetkým zločinom
Tri skúsenosti v 5. kultúrnej epoche
Zrkadlenie egyptskej epochy v súčasnej anglosasko - germánskej

Zrkadlenie egyptskej kultúrnej epochy v súčasnej anglosasko - germánskej

V treťom poatlantskom kultúrnom období prišlo k prenikavému impulzu z Východu na Západ, prechádzajúcim celou zemeguľou, ktorý ale nevychádzal len z materiálneho života ako dnešné impulzy, ale z duchovna. Vtedy zasahovali duchovné impulzy aj do sociálneho života. Tento impulz sa dá charakterizovať takto: Niektorí ľudia sa vtedy snažili, aby odovzdali ostatným ľuďom to, čoho sa im dostalo viac-menej starobou alebo zasvätením, a chceli to, čo mali, vnútiť ostatným ľuďom. To bol vtedy impulz, ktorý išiel od Východu na Západ, ktorý mal rozšíriť niekoľko málo duchovných síl v zmysle pokroku ľudstva, Zem naplniť niekoľko málo duchovnými morálnymi zásadami, silami, ktoré prichádzali z mystérií. Podľa toho sa vtedy tiež riadil sociálny život.

Čo sa vtedy šírilo ako určitý tlak z Východu na Západ, to si v súčasnom kultúrnom období predstavme čisto materiálne. Vtedy to boli atavistické duchovné sily, ktoré zakladali sociálnu štruktúru tým, že mali dať ľuďom silné duchovné podnety, tieto mali byť prinesené ľudstvu. A teraz sa deje niečo opačné. Niektorí ľudia chcú ovládnuť hmotnú zem. Vtedy chceli dávať spiritualitu, určité národy Orientu chceli zaplaviť všetky krajiny niekoľkými morálnymi zásadami. Teraz sa deje to, že anglo-americký svet chce ľuďom vziať celú Zem. Je to to isté, len presne naopak, ako zrkadlový obraz. Zo Západu na Východ pôsobí zrkadlový obraz, od Východu na Západ to, čo zastaralo. Na ázijskom Východe máme zbytky starého pohľadu na ducha, to, čo robil, aby rozšíril spiritualitu, aby ju naočkoval Západu. Na Západe sa jedná čisto o boj o suroviny, zdroje, odbytiská ... V minulosti cez kolonizáciu, dnes väčšinou cez ekonomickú kolonizáciu, ktorá sa nazýva - "coca kolonizácia".