Človek

Iné prežívanie po smrti v dávnoveku
Kto si neosvojí duchovné predstavy, zostane uväznený v pozemskosti
Orgány neumierajú
Rozdiel v posmrtnom živote detí, v strednom veku, starobe
Vonkajší a vnútorný svet po smrti
Vplyv cyankáli na dušu a ducha
Význam smrti: sebauvedomenie
Vzťah mŕtvych k reči
Život medzi smrťou a novým zrodením

Význam smrti: sebauvedomenie

Je jedna vec, ktorú by ľudia v duchovnom svete nikdy nemohli poznať. Jedna udalosť by v duchovnom svete nikdy nemohla byť spoznaná, keby človek nezostúpil na fyzickú Zem a nebol prevedený inkarnáciami. Žiadna duchovná bytosť, ktorá sa neinkarnuje, nemôže poznať túto udalosť, touto udalosťou je smrť. V astrálnom a vyšších svetoch smrť neexistuje, smrť tam prežiť nemožno. Preto v ezoterickej filosofii existuje stará zásada: Ak chcú bohovia zomrieť, musia prísť na Zem, aby sa to naučili.

So smrťou však súvisí ešte niečo iné: človek by nikdy nedospel k sebauvedomeniu. Len vďaka tomu, že zakaždým, keď končí jeho inkarnácia, prechádza bránou smrti a odkladá svoje schránky, dospieva k vedomiu vlastného Ja. Človek sa musí naučiť prekonávať smrť. Bez toho, aby do sveta vstúpila smrť, by človek nespoznal sebauvedomenie. Tak sa smrť musela stať veľkou učiteľkou fyzického sveta. To súvisí s jednou významnou udalosťou. Keby človek nikdy nezostúpil na fyzickú Zem, keby vždy zostával len v duchovných sférach, nikdy by nespoznal to, čo je najväčšou udalosťou pozemského vývoja: mystérium na Golgote.