Človek

Život medzi smrťou a novým zrodením
Vonkajší a vnútorný svet po smrti
Vzťah mŕtvych k reči
Orgány neumierajú
Iné prežívanie po smrti v dávnoveku
Vplyv cyankáli na dušu a ducha

Vplyv cyankáli na dušu a ducha

To, že dochádza k otravám
cyankáli je dôsledkom
materialistického svetového názoru,
pretože ľudia
veria: mŕtvy je mŕtvy
a je jedno ako zomrie.

Ale to nie je jedno!

Keď sa otrávite cyankáli, potom
duša pôjde všade s
každou čiastočkou tela a najmä
sa bude rozptyľovať
a rozpúšťať sa vo vesmíre.

To je skutočná smrť duše a ducha.