Človek

Iné prežívanie po smrti v dávnoveku
Kto si neosvojí duchovné predstavy, zostane uväznený v pozemskosti
Orgány neumierajú
Rozdiel v posmrtnom živote detí, v strednom veku, starobe
Vonkajší a vnútorný svet po smrti
Vplyv cyankáli na dušu a ducha
Význam smrti: sebauvedomenie
Vzťah mŕtvych k reči
Život medzi smrťou a novým zrodením

Vplyv cyankáli na dušu a ducha

To, že dochádza k otravám
cyankáli je dôsledkom
materialistického svetového názoru,
pretože ľudia
veria: mŕtvy je mŕtvy
a je jedno ako zomrie.

Ale to nie je jedno!

Keď sa otrávite cyankáli, potom
duša pôjde všade s
každou čiastočkou tela a najmä
sa bude rozptyľovať
a rozpúšťať sa vo vesmíre.

To je skutočná smrť duše a ducha.