Človek

Lucifer a Ahriman v minulom a v našom kultúrnom období
Panna Orleánska
Panna Orleánska a Kristov impulz
Panna Orleánska a povaha jej zjavení z duchovného sveta
Význam činu Johanky z Arku pre vývoj novovekej Európy
Oddeľovanie sa človeka od človeka
V súčasnej epoche zasahujú oneskorené bytosti z Egypta
U všetkých ľudí v 5. epoche spočívajú sklony ku všetkým zločinom
Tri skúsenosti v 5. kultúrnej epoche
Zrkadlenie egyptskej epochy v súčasnej anglosasko - germánskej

Tri skúsenosti ľudstva v 5. poatlantskej epoche

Nachádzame sa v prvej tretine. Súčasná piata poatlantská epocha má samozrejme tri tretiny. V týchto troch tretinách musí poatlantské ľudstvo prejsť rôznymi skúsenosťami. Tou prvou je, že sa dostane plne do vedomia to, že ak máme pred sebou fyzické telo, v podstate prehliadame to, čo sa skrýva za týmto fyzickým telom, a vôbec vo všetkých veciach prehliadame to, čo sa skrýva za fyzickou podobou.

V druhej tretine bude čoraz viac ľudí, ktorí budú vedieť, - ak duchovná veda nájde sluchu - že s tým, čo vidíme vonku, je spojené niečo iné, étericko-duchovné. Ľuďom svitne vedomie, že to, čo sa stratilo, čo bolo prítomné v skoršom jasnovidectve a v dnešnom vzťahu človeka k svetu je stratené, musí byť znovu nájdené iným spôsobom, než ako sa to ľudskej duši javilo skôr. Človek dneška nie je schopný opäť vidieť auru tak, ako bola vídaná skôr, ale ak si ľudia uvedomia, že sú pripravené také cvičenia, aké sa uvádzajú v knihe - Ako dosiahnuť poznanie vyšších svetov, - môže z toho vyplynúť, že budú mať tiež povedomie o tom, ako sa človek môže zase naučiť (teraz však inou cestou), že človeka obklopuje aura, že aura obklopuje aj ďalšie veci vo svete a preniká ich. Ľudia o tom znovu získajú povedomie.

Ďalej si ľudia získajú vedomie toho, že sú opäť schopní uchopiť impulzy vnútra. Ale budú ich musieť uchopiť silnejšie ako dnes, pretože prirodzená tendencia je taká, že vôľa stále viac a viac stráca zo svojej podnecujúcej sily. Vôľa preto bude musieť byť uchopená silnejšie. Vôľa sa tvorí vďaka tomu, že ľudia sa predovšetkým oboznamujú s intenzívnejším myslením, ktoré je nevyhnutné, aby pochopili pravdy duchovnej vedy. Tí, ktorí pochopia pravdy duchovnej vedy, vlejú tým do svojej vôle viac sily a dospejú tak tiež k tomu, že nebudú mať stále viac a viac ochromenú vôľu, ale vôľu účinnú, ktorá dokáže slobodne pôsobiť z ja. Proti tomu, čo sa chce nastoliť prirodzenym spôsobom, bude v ďaľšom vývoji ľudstva pôsobiť to, čo bude možné dosiahnuť úsilím človeka, ktorý sa na jednej strane pokúša vykonávať duchovné cvičenia duchovnej vedy, aby bol opäť schopný vnímať auru, a na druhej strane sa pokúša posilovať sám seba impulzami, ktoré môže dať duchovná veda ako taká, aby sa vôľa opäť mohla stať silnejšou a účinnou.