Človek

Súvislosť myslenia so soľami
Súvislosť vôle so spaľovaním

Súvislosť vôle so spaľovaním

Ak mame úmysel, vykonať nejaké rozhodnutie vôle, tu je to predovšetkým myšlienka, predstava. Vo chvíli keď tento úmysel prúdi do organizmu, vzniká v organizme to, čo môžeme nazvať vnútorným procesom spaľovacím. Zakaždým vznikne v organizme spaľovací proces po celej ceste, ktorú koná rozhodnutie vôle. Spaľovaním produktov výmeny látok, ktoré máte v sebe, spôsobuje sa všetko to, čo hýbe rukou, aby sa vykonalo rozhodnutie vôle. Takže chcejúci človek sa vo fyzickom zmysle ocitá v akomsi spaľovaní produktov výmeny látok. A vlastne musíme stále produkty výmeny látok obnovovať, pretože sa tieto produkty výmeny látok vôľou ustavične spaľujú.

Chcenie je spaľovanie. Toto spaľovanie je príčinou, že nemôžeme v ohni vlastného tela obyčajným vedomím zaznamenať, čo vlastne vôľa je. Toto spaľovanie spôsobuje, že vôľu, chcenie zaspíme. Ak si posvietime do tohto organického ohňa, ktorý neustále vzniká vôľou, prostriedkami duchovného nazerania, tu pozorujeme, že v tomto ohni žijú účinky nášho morálneho správania v predchádzajúcom pozemskom živote. V tomto ohni žije to, čo môžeme nazvať ľudským osudom, ľudskou karmou.