Človek

Súvislosť myslenia so soľami
Súvislosť vôle so spaľovaním

Súvislosť myslenia so soľami

Pri predstavovaní sa neustále usádzajú soľné súčiastky.
Zemité, soľné, popolovité súčiastky sa vylučujú z organizmu.
Takže, ak hovoríme o tom fyzicky, myslenie, predstavovanie, je usadzovanie solí.
Duchovnému nazeraniu sa javí ľudský život ako neustále usadzovanie solí zhora,
a spaľovanie zdola nahor.