Človek

Lucifer a Ahriman v minulom a v našom kultúrnom období
Panna Orleánska
Panna Orleánska a Kristov impulz
Panna Orleánska a povaha jej zjavení z duchovného sveta
Význam činu Johanky z Arku pre vývoj novovekej Európy
Oddeľovanie sa človeka od človeka
V súčasnej epoche zasahujú oneskorené bytosti z Egypta
U všetkých ľudí v 5. epoche spočívajú sklony ku všetkým zločinom
Tri skúsenosti v 5. kultúrnej epoche
Zrkadlenie egyptskej epochy v súčasnej anglosasko - germánskej

U všetkých ľudí v 5. období spočívajú sklony k všetkým zločinom

U všetkých ľudí spočívajú v podvedomí od začiatku 5. poatlantského obdobia zlé sklony, sklony k zlu. Práve v tom spočíva vstup človeka do 5. poatlantského obdobia, že do seba prijíma sklony k zlu. Ten, kto prekračuje prah k duchovnému svetu, získava nasledujúcu skúsenosť: Neexistuje žiadny zločin vo svete, ku ktorému by každý človek nemal vo svojom podvedomí, ak je príslušníkom 5. poatlantskej epochy, sklon. Má ten sklon. Či tento sklon ku zlu vedie zvonka ku zlému činu, to závisí na iných pomeroch, než od tohto jeho sklonu.

Vynára sa otázka: Čo chcú tieto sily, ktoré v človeku spôsobujú zlé sklony, čo chcú vlastne tieto sily vo vesmíre, keď najprv po kvapkách vstupujú do ľudskej bytosti? Čo chcú tieto sily? Nie sú vo vesmíre preto, aby spôsobovali zlé činy v ľudskej spoločnosti. Tieto sily zla nie sú (práve tak ako tu nie sú sily smrti na to, aby len spôsobovali u ľudí umieranie) vo vesmíre preto, aby viedli človeka k zločinným skutkom. Vo vesmíre mocne pôsobia (vládnu) tieto sily zla. Človek ich musí prijať. Tým, že ich prijíma, vštepuje do seba zárodok, aby vôbec prežil spirituálny život dušou vedomou.

Tieto sily zla (ktoré sú vplyvom ľudského sociálneho poriadku uvádzané do zvrátenosti) tu nie sú teda preto, aby vyvolávali zlé činy, ale sú tu práve preto, aby človek mohol na stupni duše vedomej preraziť k duchovnému životu. Keby človek neprijal tieto sklony k zlu, nedostal by sa k tomu, aby mal zo svojej duše vedomej impulz k prijatiu ducha, ducha z vesmíru, ktorý musí odteraz oplodňovať celú kultúru, ak nechce, aby to bolo mŕtve. A urobíme najlepšie, keď sa pozrieme najprv na to, čo sa má stať z týchto síl, s ktorými sa stretávame v ich karikatúre v zlých činoch ľudí, a keď sa spýtame, čo sa pod vplyvom týchto síl, ktoré sú zároveň silami pre zlé sklony , má vo vývoji ľudstva stať. Všetky tieto veci súvisia zároveň s dopustením ťažkých osudov, ktoré v prítomnej dobe ľudstvo postihlia. Ťažké osudy, ktoré ľudstvo postihli a ešte postihnú, sú blýskaním na časy pre úplne iné veci, ktorých sa má ľudstvu dostať. Zo všetkých týchto vecí však nemá plynúť popud k pesimizmu, ale pre mohutný, činorodý impulz, k precitnutiu. Všetky tieto veci nie sú hovorené preto, aby vyvolali pesimizmus, ale aby podnietili precitnutie.