Človek

Iné prežívanie po smrti v dávnoveku
Kto si neosvojí duchovné predstavy, zostane uväznený v pozemskosti
Orgány neumierajú
Rozdiel v posmrtnom živote detí, v strednom veku, starobe
Vonkajší a vnútorný svet po smrti
Vplyv cyankáli na dušu a ducha
Význam smrti: sebauvedomenie
Vzťah mŕtvych k reči
Život medzi smrťou a novým zrodením

Rozdiel v posmrtnom živote detí, v strednom veku, starobe

Inak vyzerá život po smrti u detí, inak u tých, čo zomreli starší, či v starobe. Je dôležité sa presvedčiť o tom, ako je to s ľuďmi, ktorí odišli rýchlo zo života, s malými deťmi, a potom zasa s tými, čo odišli v 11., 12., 13., roku. Je veľký rozdiel v posmrtnom živote medzi človekom zosnulým pred 8., 9. rokom a človekom zomrelým pred 16., 17. rokom. To spoznáme zreteľne z určitých zážitkov, ktoré je možno mať s mŕtvymi. Tak môžeme pozorovať u ľudí, ktorí zomreli v najútlejšom detskom veku, že bezprostredne po smrti, sa veľmi veľa zamestnávajú úlohami, ktoré má ľudstvo samé.

Mnohí si predstavujú, že keď zomrie starý človek, tak na druhom svete žije ako starý tiež ďalej a dieťa ďalej ako dieťa. Ale spôsob, ako duša žije tu, nemá čo robiť so spôsobom, ako žije na druhomm svete. Ak zomriem ako trojmesačné dieťa, potom prichádzajú do úvahy mnohé pozemské životy, takže môžem vstúpiť do duchovného sveta ako veľmi zrelá duša. Je teda celkom falošné predstavovať si, že dieťa žije ďalej ako dieťa. A potom nájdeme, že také duše, ktoré zomreli čoskoro v detskom veku, dostávajú úlohy, ktoré súvisia s tým, čo potrebuje Zem, aby dostala potrebný duchovný fond k ďalšej práci. Je možné povedať, že ľudia nemôžu na Zemi pracovať, ak sa im nedostáva podnetov z duchovných svetov. Podnety prichádzajú od skutočných bytostí, medzi ktorými nachádzame tiež duše skoro zomretých detí.

Keď prichádzame k dušiam detí, ktoré čoskoro zomreli, duchovno, ktoré tu vo svete žije, má čo robiť s dušami čoskoro zomretých detí. Keď naproti tomu zomrú deti staré 9, 10 rokov, ale ešte nie 16, 17 rokov. potom nájdeme ich skoro po smrti v spoločnosti duchovných bytostí, lenže tieto duchovné bytosti sú ľudské duše. Nájdeme ich veľa v spoločnosti ľudských duší, a síce takých, ktoré musia prísť čoskoro dole na Zem, takých, ktoré čakajú na svoju najbližšiu inkarnáciu. Tak teda ľudí, ktorí zomrú čoskoro v detskom veku asi do 7., 8. roku, nájdeme mnohých zamestnaných s ľuďmi, ktorí sú tu dole na Zemi, tí, ktorí zomrú vo veku od 10 do 15, 16 rokov, nájdeme zamestnaných takými dušami, ktoré sa snažia o skoré vtelenie. To sú potom pre tieto duše dôležití poslovia pre to, čo potrebujú, aby sa pripravili pre svoj pozemský život.