Človek

Podstata rozumenia počutému

Eustachova trubica spája nosný priestor s dutinou bubienku.Táto dutina je naplnená vzduchom a nachádza sa za bubienkom. Jej súčasťou sú tri kôstky, ktoré umožňujú počutie. Trubica je asi 35 mm dlhá a jedna jej tretina prechádza skalnou kosťou a ďalšia časť, priliehajúca k dutine, je chrupavkovitá. Kostná časť je vždy priechodná, ale v chrupavkovitej časti steny trubice tesne priliehajú k sebe. Príležitostne pri zívaní alebo prehĺtaní sa otvárajú a umožňujú vyrovnanie tlaku vzduchu. Ak je trubica zanesená, potom nedôjde k vyrovnaniu tlaku a sluch je obmedzený.

Eustachova trubica má okrem fyziologickej úlohy prevzdušňovať stredné ucho i ďalšiu dôležitú úlohu. Keď počujeme niekoho hovoriť a on povie napr. slovo Strom, potom toto slovo svojím éterickým telom vyslovujeme spoločne s ním. Tento postup ale nebýva dostatočne dobre vnímaný. Keď počujeme Strom, potom svojím éterickým telom, nie fyzickým vyslovujeme ticho Strom. A Eustachovou trubicou z ústnej dutiny k uchu znie étericky slovo Strom, ktoré prichádza slovu vonkajšiemu naproti. Stretnutie týchto dvoch nám umožňuje rozumieť. Nebyť toho, bolo by to, čo zvonka prichádza, povedané naspäť. Stretnutie vibrácií zvonku s vibráciami zvnútra umožní vnútornému človeku rozumieť tomu, čo zvonku prichádza.