Človek

Lucifer a Ahriman v minulom a v našom kultúrnom období
Panna Orleánska
Panna Orleánska a Kristov impulz
Panna Orleánska a povaha jej zjavení z duchovného sveta
Význam činu Johanky z Arku pre vývoj novovekej Európy
Oddeľovanie sa človeka od človeka
V súčasnej epoche zasahujú oneskorené bytosti z Egypta
U všetkých ľudí v 5. epoche spočívajú sklony ku všetkým zločinom
Tri skúsenosti v 5. kultúrnej epoche
Zrkadlenie egyptskej epochy v súčasnej anglosasko - germánskej

Panna orleánska - Johanka z Arku a Kristov impulz

Zoberme si postavu Panny Orleánskej. Jednoduchá pastierka vstupuje do vývoja Európy. A vstupuje do neho zvláštnym spôsobom, v jej duši totiž žijú nielen sily, ktoré v sebe človek obvykle máva, v tejto osobnosti pôsobí Kristov impulz a svojou mohutnou silou ju oživuje a nesie. Možno povedať, že sa vo svojej dobe stala stelesnením Kristovho impulzu samotného. To bolo možné len vďaka tomu, že v nej Kristov impulz dostal priestor. Sviatok Vianoc oslavujeme v čase, keď je sila slnka najmenšia, v najhlbšej temnote zimného obdobia, pretože sa tu môžeme presvedčiť, že vnútorné, duchovné svetlo má najväčšiu intenzitu. Staré povesti nám rozprávajú, že v čase Vianoc trvajúcom až do 6. januára ľudia prechádzali niečím zvláštnym, pretože vtedy je život Zeme a jej vnútorné sily najsústredenejšie. Ľudia, ktorí na to majú vlohy, v tomto čase prežívajú duchovné sily v zemských silách. O tom nám hovoria mnohé povesti. Najlepšou dobou na to je trinásť dní pred 6. januárom.

Panna Orleánska strávila týchto trinásť dní v zvláštnom stave, v stave, keď jej duša ešte nebola vnímavá pre vonkajší svet. Je podivuhodné, že doba, kedy matka nosila Pannu Orleánsku vo svojom lone, spadala do obdobia Vianoc roku 1411. Narodila sa 6. januára, teda potom, čo v tele matky strávila týchto trinásť dní. Než sa prvýkrát nadýchla, kým fyzickými očami uvidela fyzické svetlo, prežívala počas týchto trinástich dní pozemský svet v spánku, ktorý človek prežíva, kým vstúpi do fyzického sveta. Tu môžeme vidieť, ako je svet riadený zo spirituálnych sfér, ako je to, čo sa navonok deje vo fyzickom svete, riadené silou duchovného sveta a ako duchovný svet plynie pod fyzickým dianím.