Človek

Na Jupiteri budú dve pokolenia

Ľudské pokolenie sa na Jupiteri rozštiepi na také duše, ktoré svoj pozemský cieľ dosiahli, ktoré dosiahnu jupiterský cieľ, a na také duše, ktoré budú akousi prostrednou ríšou medzi jupiterskou ríšou ľudskou a zvieracou ríšou na Jupiteri. To budú duše luciferské, také, ktoré tu budú len duchovne, svoje telo budú mať dole. Toto telo bude výrazom ich duševného vnútra a budú ho môcť riadiť len zvonku. Dve plemená, dobré a zlé, sa budú na Jupiteri od seba rozlišovať.

Po Jupiterskom bytí bude nasledovať bytie Venuše. A na vyrovnanie opäť dôjde ďalším vývojom Krista. Ale človek má práve na Jupiteri zrieť to, čo znamená byť dokonalým len vo svojom vlastnom egu a neučiniť celú Zem svojou vlastnou záležitosťou. Toho sa má človek raz dožiť v Jupiterskom cykle tým, že pred jeho duchovný zrak predstúpi všetko to, čo vo svojom pozemskom bytí neprenikol Kristom.