Človek

Hermes
Osiris, Izis, Horus
Izis, Mária-Sofia
Egyptská pyramída
Sfinga
Gilgameš a Eabani
Alexandria
Hypatia

Egyptská pyramída

V egyptskej pyramíde vidíme, ako duch a hmota spolu zápasia, ako sa to, čo bolo uchopené v duchu, ešte nevyjadruje plne v hmote.

Výraz celého toho obratu v štvrtej poatlantskej dobe máme v gréckom chráme.