Človek

Hermes
Osiris, Izis, Horus
Egyptská pyramída
Sfinga

Egyptská pyramída

V egyptskej pyramíde vidíme, ako duch a hmota spolu zápasia, ako sa to, čo bolo uchopené v duchu, ešte nevyjadruje plne v hmote.

Výraz celého toho obratu v štvrtej poatlantskej dobe máme v gréckom chráme.