Človek

Dvaja vizionári vidia rovnakú vec inak

Keď sa človek oddá víziám prúdiacim do neho v nesmiernej rozmanitosti, tu prichádzajú jedna po druhej a vlnia sa jedna do druhej. Nemôžeme sa ubrániť obrazom a dojmom, ktoré v duchovne okolo neho sa vzdúvajú. Zistíme tu, že kto sa nechce vyvíjať, ale chce zostať u vízií, dozvedel sa niečo, mal nejaký zážitok, prežil správy z duchovného sveta, že keď príde niekto iný a oznámi nám svoje vízie o tej istej veci, že ani on nie je ďalej ako ten prvý, jeho vízie o tej istej veci majú inú podobu. Takže sa môžu objaviť dve rôzne výpovede o tej istej veci.

Môžeme zažiť ešte horšie skúsenosti. Uvidíme, že tí, ktorí chcú zostať stáť iba u vizionárskeho sveta, sami o jednej a tej istej veci v rôznom čase vypovedajú rôzne. Vizionári majú zvyčajne zlú pamäť a obyčajne už nevedia, čo raz rozprávali. Keby sme chceli ako ľudia svojím terajším pozemským ja toto všetko, čo sa nám naskytá vo svete vízií, správne posúdiť, potom by sme museli porovnávať nekonečne mnohé. Pritom by sme však vôbec nič nedosiahli. Ako zásada musí platiť, že tento svet vízií je predovšetkým prejav ducha, že však ako výpoveď nemá žiadnu cenu. Nech sa k nám dostane akákoľvek víziía- sú to prejavy duchovného sveta - avšak pravdy to nie sú. Keby sa mali stať pravdou, museli by sa najprv rôzne vízie jednotlivca a početných iných ľudí navzájom porovnať. To však nemôže byť. Náhrada za to sa vytvorí ďalším vývojom k inšpirácii. Potom zistíme, že keď sa ľudia pozdvihnú k stavu inšpirácie, sú u všetkých výpovede rovnaké. Tu už nie sú žiadne rozdiely, nič, čo sa jednému javilo inak ako druhému. Tu sú skúsenosti rovnaké u všetkých, ktorí dosiahli rovnakého vývojového stupňa.